Προϊόντα
Τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας που δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Υψηλής ποιότητας ζωοτροφές και κτηνοτροφές.
Έρευνες και ανάπτυξη
Έχουμε ένα δίκτυο αγροκτημάτων όπου τακτικά δοκιμάζουμε νέα προϊόντα και ελέγχουμε τα παραγωγικά αποτελέσματά τους. Διατροφή των ζώων υψηλής ποιότητας και συμπυκνώματα για διατροφή ζώων.
Ομάδα εμπειρογνωμόνων
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της εταιρείας «Inberg» αποτελείται από αγρονόμους και μηχανικούς κτηνοτροφίας που συνεχώς εργάζονται για τη βελτίωση προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής ζώων.

Σταδιοδρομία

Οι ανθρώπινοι πόροι στην εταιρεία INBERG αποτελούν τη σχέση μεταξύ των αναγκών της επιχείρησης και των εργαζομένων απαντώντας στις απαιτήσεις επιχειρηματικών διαδικασιών, επιλέγοντας τη σωστή ομάδα, παρέχοντας τη σωστή κατάρτιση και την κατάλληλη πρόταση για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων μας.

INBERG d.o.o.
Beograd, Srbija
Phone: +381 (011) 655-6432
Fax: +381 (011) 8404-169
Email: info©inberg.rs