Participation at the fair Eurotier, Hannover

We have a pleasure to inform you that this year company Inberg will be one of exhibitors at the fair Eurotier in Hannover.

New product line-PROMIX

After more than three years of work on the development of new product line , we have the pleasure to inform you about the start of distribution line
Продукти
Нашата производствена програма е развита в сътрудничеството с партньорите от Германия , Холандия и Италия.
Проучване и развой
Притежаваме мрежа ферми на които редовно тестваме новите ни продукти и проверяваме тяхните производствени резултати.
Експертен тим
Експертният тим на Инберг компания е съставен от агрономи и инжинери по животновъдство които постоянно работят на усъвършенствуване на продукти.

Кариера

Човешките ресурси в компанията ИНБЕРГ представляват връзка между нуждите на работа и персонала с отговаряне на изискванията на процеса на дейността, със селекция на същинския тим, с обезпечаване на адекватна едукация и със същинското предложение за развитие на кариера на нашия персонал.

INBERG d.o.o.
Beograd, Srbija
Phone: +381 (011) 655-6432
Fax: +381 (011) 8404-169
Email: info©inberg.rs