Domáce > Inovácie

Inovácie

Inovácia a vývoj výrobkov sú prioritou našej spoločnosti. V tíme sú odbornící z rozličných oblastí (biológia, chémia,zverolekárstvo a zootechnika)  ich nepretržitou úlohou je sledovať trendy vo výžive zvierat a zdokonaľovať náš  výrobný program, zároveň zabezpečiť pravidelné použitie výrobkov v teréne. Vlastníme sieť fariem, kde pravidelne testujeme nové výrobky a overujeme si výrobné výsledky.


Spoločnosť Inberg na
Facebook-u
INBERG d.o.o.
Beograd, Srbija
Phone: +381 (011) 655-6432
Fax: +381 (011) 8404-169
Email: info©inberg.rs